Cách làm nhiệm vụ phái Đường Môn và tăng điểm kỹ năng – tiềm năng JX1 EFUNVN MOBI



Hướng dẫn làm nhiệm vụ môn phái đường môn và tăng điểm kỹ năng – tiềm đăng đường môn JX1 EFUNVN MOBI
00:00 Nhiệm vụ cấp 10
00:15 Nhiệm vụ cấp 20
00:30 Nhiệm vụ cấp 30
00:45 Nhiệm vụ cấp 40
1:00 Nhiệm vụ cấp 50
1:15 Nhiệm vụ xuất sư
1:30 Nhiệm vụ Trừng phản sư môn
1:45 Nhiệm vụ cấp 90
2:15 Kỷ năng 120 – Mê ảnh trung
2:30 Nhiệm vụ Ký danh đệ tử
2:45 Cách tăng điểm Kỹ năng và tiềm năng đường môn Phi đao
3:15 Cách tăng điểm Kỹ năng và tiềm năng đường môn Phi tiêu
3:45 Cách tăng điểm Kỹ năng và tiềm năng đường môn Tụ tiễn
4:15 Cách tăng điểm Kỷ năng và tiềm năng đường môn Bẫy
Kênh mình sẽ đăng những video hổ trợ tất cả về game Võ Lâm 1 Mobile JX1 EFUNVN , hy vọng sẽ làm hài lòng tất cả các bạn…
Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Mọi người nhớ đăng kí kênh like và coment những thắc mắc về game võ lâm 1 Efunvn Mobi.
Trang chủ :
Fanpage: fb.com/jx1efunvnmobile/
Group : fb.com/groups/jx1efun/
Link ios :
Link androj:
Email liên hệ: gmvolam1mobile@gmail.com
#nhiemvumonphaiduongmon #kynangtiemnangduongmon #jx1efunmobi

Nguồn: https://tintucgame.net

Xem thêm bài viết khác: https://tintucgame.net/game/