ên sever :Mu Vnheart [GM BoyGau]
Website : http://muvnheart.net
Download :http://download.muvnheart.net
Diễn đàn : http://4r.muvnheart.net/

Quản Lý Tài Khoản :http://id.muvnheart.net
Hình ảnh :


Thông tin về sever :Season 6.3 ( orginal webzen)
Yahoo hỗ trợ : vietnghia91
Số điên thoại hỗ trợ : 0993618001
Thông tin sơ bộ về sever :Lv max 600 Ex x9999, Drop x99, Ex x 99, Box 1,2,3,4,5 ở lorencia,full op may măn thì có rớt ở arena!
Giá nạp card ( donate ) :
10.000 VND = 200.000 VPOINT (+200.000 Gpoint KM)
50.000VND = 1.000.000 VPOINT (+1.000.000 Gpoint KM)
100.000VND = 2.000.000 VPOINT (+2.000.000 Gpoint KM)
Thời gian online hằng ngày : 24/7
Giới thiêu sơ qua về những thứ Donate : Full thần,full thần hoàng kim, full socket, lv 32000
Cám ơn các bạn đã tham gia và duy trì sever bền vững!

Chốt


Ngày 09/11/2013
Update WIng 2.5, wing 3.5, wing 4, wing 5

Bài viết ngẫu nhiên cùng chuyên mục