Diễn đàn Game Việt Nam xin Thông Báo !

- Trước tiên BQT Diễn Đàn Game Việt xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ diễn đàn trong suất thời gian qua !
- Chúng tôi cũng nhận được rất nhiều sự đóng góp của các bạn nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cũng như chất lượng về Banner Quảng cáo được đặt tại diễn đàn game online này !
- Do đó chúng tôi sẽ tiến hành cải tiến lại giao diện Banner Quảng cáo vào ngày 13-08-2014 nhằm nâng cao chất lượng banner cũng như cũng không gây khó chịu cho người sử dụng diễn đàn
- Hình thức thuê đạt banner Quảng Cáo vẫn như cũ Liên hệ Yahoo : gametopviet
- Bắt đầu từ ngày 01-09-2014 chúng tôi sẽ không cho thuê dạng Popup mở trang ( mở TAB mới tại diễn đàn )
- Chỉ giữ lại preload popup + mở trang mới ( không vượt mức con số 2 của 2 website )
+ Như vậy sẽ nâng cao được chất lượng cũng như đem lại chất lượng đem đến người xem !

BQT Website TINTUCGAME.NET

Bài viết ngẫu nhiên cùng chuyên mục