Tất cả các thứ liên quan ép nguyên liệu bạn đến NPC ( Yêu tinh sáng tạo ) tại Noria hoặc Lorencia


Chú ý: Ép cánh sẽ ngẫu nhiên ra 1 loại cánh nào đó như: DK,Elf,Soul, MG, DL


- Nguyên liệu cần thiết :


+ 1 vũ khí chao +4, options +4 trở lên ( càng cao càng tốt )
+ 1 chao
+ 1 bless ( tăng tỷ lệ )
+ 1 soul ( tăng tỷ lệ )


Hướng dẫn xoay Cánh cấp 2


Nguyên liệu :


+ Cánh cấp 1 options +4 trở lên
+ 1 chao
+ 1 lông vũ
+ 1 món Excellent options +4 trở lên


Hướng dẫn xoay cánh cấp 3


+ 1 Lông vũ condor
+ 1 Linh hồn Condor
+ 1 Ngọc Sáng Tạo
+ 1 bless +1 ( bless nén )
+ 1 soul + 1 ( soul nén )
+ 1 chao
+ 1 món đồ Excellent +9, options +4 trở lên ( đồ càng ngon tỷ lệ càng cao )
Bài viết ngẫu nhiên cùng chuyên mục