Chuyên bán-phân phối Pin - Battery Macbook, Macpro,
Macair, Macwhite, ....

Có giá sĩ tốt cho cửa hàng lấy SL
Tất cả là hàng zin Apple , new 100%, bảo hành 1 năm.


1 - Pin Macwhite 13" 2008 : mã pin A1185.
Pin mặt trên bằng nhựa, mặt dưới là nhôm, không phải bàng nhựa như hàng OEM nha ACE. Dung lượng dùng đảm bảo trên 3 tiếng.
Chữ in rõ ràng sắc nét, có dáng tem bảo hành đầy đủ, bảo hành 1 năm.
Giá : 1.150.000 vnđ2 - Pin Macpro 15" 2008 : mã pin A1175.
Pin mặt trên bằng nhôm, mặt dưới bằng nhôm, không phải bàng nhựa như hàng OEM nha ACE. Dung lượng dùng đảm bảo trên 3 tiếng.
Chữ in rõ ràng sắc nét, có dáng tem bảo hành đầy đủ, bảo hành 1 năm.
Giá : 1.250.000 vnđ
3 - Pin Macpro Unibody 2008 13" : mã pin A1280
Mặt trên và dưới đều bằng nhôm, nguyên khối.
Dung lượng dùng đảm bảo trên 3 tiếng.
Chữ in rõ ràng sắc nét, có dáng tem bảo hành đầy đủ, bảo hành 1 năm.
Giá : 1.350.000 vnđ

3 - Pin Macpro Unibody 2008 13" : mã pin A1280
Mặt trên và dưới đều bằng nhôm, nguyên khối.
Dung lượng dùng đảm bảo trên 3 tiếng.
Chữ in rõ ràng sắc nét, có dáng tem bảo hành đầy đủ, bảo hành 1 năm.
Giá : 1.350.000 vnđ

5 - Pin Macpro Unibody 2010 13" : mã pin A1322
Mặt trên và dưới đều bằng nhựa , màu đen, chữ in chìm.
Dung lượng dùng đảm bảo trên 3 tiếng 30 phút.
Chữ in rõ ràng sắc nét, có dáng tem bảo hành đầy đủ, bảo hành 1 năm.
Giá : 1.650.000 vnđ6 - Pin Macpro Unibody 2010 15" : mã pin A1321
Mặt trên và dưới đều bằng nhựa , màu đen, chữ in chìm.
Dung lượng dùng đảm bảo trên 3 tiếng.
Chữ in rõ ràng sắc nét, có dáng tem bảo hành đầy đủ, bảo hành 1 năm.
Giá : 1.650.000 vnđ7 - Pin MacAir 2008 gen 1, gen 2 13" : mã pin A1245
Mặt trên và dưới đều bằng nhựa , màu đen, chữ in chìm.
Dung lượng dùng đảm bảo trên 3 tiếng 30 phút.
Chữ in rõ ràng sắc nét, có dáng tem bảo hành đầy đủ, bảo hành 1 năm.
Giá : 1.750.000 vnđ8 - Pin MacAir 2010 11.6" : mã pin A1370
Mặt trên và dưới đều bằng nhựa , màu đen, chữ in chìm.
Dung lượng dùng đảm bảo trên 4 tiếng 30 phút.
Chữ in rõ ràng sắc nét, có dáng tem bảo hành đầy đủ, bảo hành 1 năm.
Giá : 1.650.000 vnđ9 - Pin MacAir 2011 11.6" : mã pin A1375
Mặt trên và dưới đều bằng nhựa , màu đen, chữ in chìm.
Dung lượng dùng đảm bảo trên 5 tiếng.
Chữ in rõ ràng sắc nét, có dáng tem bảo hành đầy đủ, bảo hành 1 năm.
Giá : 1.750.000 vnđ10 - Pin MacAir 2010 13.3" : mã pin A1369
Mặt trên và dưới đều bằng nhựa , màu đen, chữ in chìm.
Dung lượng dùng đảm bảo trên 5 tiếng.
Chữ in rõ ràng sắc nét, có dáng tem bảo hành đầy đủ, bảo hành 1 năm.
Giá : 1.750.000 vnđ[​IMG]11 - Pin MacAir 2011 13.3" : mã pin A1405
Mặt trên và dưới đều bằng nhựa , màu đen, chữ in chìm.
Dung lượng dùng đảm bảo trên 5 tiếng.
Chữ in rõ ràng sắc nét, có dáng tem bảo hành đầy đủ, bảo hành 1 năm.
Giá : 1.750.000 vnđBài viết ngẫu nhiên cùng chuyên mục