Lắm lúc Lâm Ly Lòng Lưu Luyến
-Thỏ Thẻ Thì Thầm Thấy Thương Thương
-Đường Đời Đưa Đẩy Đầy Đau Đớn
-Nhắn Nhủ Nhau Nhiều Những Nhớ Nhung
-Tâm Tư Tàn Tạ Tình Tan Tác
-Man Mác Mênh Mông Mãi Mộng Mơ
-Đớn Đau Đưa Đẩy Đời Đơn Độc
Thao Thức Thẹn Thùng Thấy Thảm Thương

Nguồn http://truyenhay.vn/bai-tho-doc-liu-...#ixzz2rQu4txEJ

Bài viết ngẫu nhiên cùng chuyên mục