Nội dung:
Theo truyền thuyết về Thiên địa hội, trên bàn thờ của họ, có thờ 5 người là Thái Đức Trung, Mã Siêu Hưng, Phương Đại Hồng, Lý Thức Khai, Hồ Đức Đế, được tôn xưng là Ngũ tổ. Họ là 5 môn đồ của chùa Thiếu Lâm Phúc Kiến thoát được vụ hỏa thiêu Thiếu Lâm tự, trở thành những trụ cột của Thiên địa hội trong phong trào phản Thanh phục Minh
Five Shaolin Masters 1974 GER 1080p Blu-ray AVC DD 2.0-iFPD
Thiếu Lâm ngũ tổ
(Địch Long, Phó Thanh, Mạnh Phi…)
[Hành động]


Code:

Disc Title: ifpd-gnadenlosen5-bluray_iso Disc Size: 32,268,375,956 bytes Protection: AACS BD-Java: No Playlist: 00007.MPLS Size: 27,197,442,048 bytes Length: 1:49:37.821 Total ***rate: 33.08 Mbps Video: MPEG-4 AVC Video / 29952 kbps / 1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1 Audio: German / Dolby Digital Audio / 2.0 / 48 kHz / 384 kbps / Dolby Surround Audio: German / Dolby Digital Audio / 2.0 / 48 kHz / 384 kbps / Dolby Surround Audio: Chinese / Dolby Digital Audio / 2.0 / 48 kHz / 384 kbps / Dolby Surround Audio: English / Dolby Digital Audio / 2.0 / 48 kHz / 384 kbps / Dolby Surround Subtitle: German / 3.281 kbps Subtitle: English / 15.489 kbpshttp://www.fshare.vn/file/TMYM3MYKBT/
Bài viết ngẫu nhiên cùng chuyên mục